Ud 2 La comunicació a l’empresa

La comunicació. Assertivitat (apunts)

Comunicació i Negociació (IOC)

Bon Nadal i Feliç 2017

1) L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de comunicació no verbal. Mireu el següent vídeo i comenteu el llenguatge no verbal que s’hi utilitza. Heu de comentar el significat de sis elements, els que vosaltres vulgueu, però n”hi ha d’haver almenys un de llenguatge corporal, un de proxèmia i un de parallenguatge.

2) L’objectiu d’aquesta activitat és distingir els elements i processos que intervenen en la comunicació oral i reconèixer els obstacles que es poden presentar. Davant la situació comunicativa que presenta el següent vídeo:

a) Identifiqueu els elements del procés de comunicació

b) Indiqueu quins principis bàsics de la comunicació no es respecten

c) Indiqueu i classifiqueu les barreres a la comunicació que hi observeu.